Inteligencja polska i jej losy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (1914-1939)

Jerzy Stempowski