#WięźCytuje. Ofiara wykorzystywania powinna usłyszeć: Wierzę ci

Redakcja