Niedokończona rozmowa. Nad trumną Antoniego Gołubiewa

Henryk Woźniakowski