Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?
  • Jak pies z kotem

Jak brat z bratem

Katarzyna Jabłońska, ks. Andrzej Luter

  • Grób Andrzeja Kondratiuka

Andrzej Kondratiuk, reżyser wniebowzięty

Ks. Andrzej Luter