Europejska kulturowa urawniłowka prowadzi do radykalizacji postaw

Ks. Andrzej Draguła