OCZYSZCZALNIA

Oczyszczalnia

„Oczyszczalnia” to cykl kameralnych spotkań o charakterze seminaryjnym, poświęconych ważnym dla Polski problemom. W projekcie uczestniczą przedstawiciele Zespołu Laboratorium „Więzi”, jak również zaproszeni goście z ośrodków eksperckich, akademickich, think-tankowych, dziennikarskich i politycznych.

Nazwę projektu zaczerpnęliśmy od miejsca spotkań, czyli podwarszawskiego ośrodka konferencyjnego Stodoła Wszystkich Świętych zwana Oczyszczalnią. Spotkania w Oczyszczalni mają charakter pozapartyjny i międzyśrodowiskowy.

Koordynator projektu: Jacek Cichocki