Więź | lato 2018 | Pokolenie dzieci transformacji | Kościół się zieleni | Po co komu komiks?

KORZENIE. PROJEKT EDUKACYJNY

Korzenie to edukacyjny projekt Laboratorium „Więzi” skierowany do księży, seminarzystów i katechetów, pogłębiający wiedzę o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego o Żydach i Judaizmie. Dowiedz się więcej.

Przeczytaj przesłania biskupa Rafała Markowskiego i rabina Michaela Schudricha.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Koordynatorka projektu: Agnieszka Magdziak-Miszewska, korzenie@wiez.pl

TEKSTY PODSTAWOWE

Sierpień 2017

  • Cyprian Kamil Norwid, „Jezus Chrystus nauczający”

Rodzinna więź. Kościół katolicki o Żydach i judaizmie

Ks. Grzegorz Michalczyk

Znaczna część duchowego dziedzictwa chrześcijan i Żydów jest wspólna. Mamy te same korzenie, ale często wzajemnie się nie znamy.

  • Prof. Stanisław Krajewski i o. Wiesław Dawidowski OSA

Od wrogości do pojednania. Dialog międzyreligijny z perspektywy judaizmu

Stanisław Krajewski

Coraz więcej Żydów patrzy na chrześcijaństwo z szacunkiem. Historyczne opory wobec wyznawców Chrystusa są przełamywane zarówno wśród Żydów religijnych, jak i świeckich.

  • Żydzi wyjeżdżający do Palestyny

Krótka historia Żydów w Polsce

Stefan Bratkowski

Między potomkami narodów, które tyle wieków żyły obok siebie na jednej ziemi, powinno być możliwe nie tylko pojednanie, ale i przyjaźń.

  • Papież Jan Paweł II

Jan Paweł II a starsi bracia w wierze

Zbigniew Nosowski

Słyszałem, jak ortodoksyjny rabin w Jerozolimie mówił o Janie Pawle II: „nasz papież”. To symbol znaczenia papieża z Polski dla relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Projekt „Korzenie” jest realizowany ze środków Fundacji Ronalda S. Laudera.

Patronami projektu są biskup Rafał Markowski i rabin Michael Schudrich.