Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Z historykiem prof. Andrzejem Friszkem oraz Miszą Tomaszewskim, redaktorem magazynu „Kontakt”, „Kultura Liberalna” będzie rozmawiać o tym, skąd się wzięła „Więź” i gdzie się sytuowała na ideowej mapie PRL. 

„Kultura Liberalna” zaprasza na kolejne spotkanie w swoim seminaryjnym cyklu. Tym razem mowa będzie o katolicyzmie otwartym w powojennej Polsce. Inspiracją do rozmowy będzie miesięcznik „Więź”, założony na fali popaździernikowej odwilży przez świeckich katolików, którego pierwszym redaktorem był Tadeusz Mazowiecki.

Czym jest personalizm? Czy katolicy mogą wejść w dialog z socjalizmem i liberalizmem? Czy otwarty katolicyzm ma szansę na odegranie większej roli w polskim Kościele? Punktem wyjścia do dyskusji będzie programowy tekst Tadeusza Mazowieckiego „Dlaczego personalizm?”.

Gospodarzami tej edycji seminarium są Łukasz Bertram, Iza Mrzygłód i Adam Puchejda.