Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Zygmunt Bauman

Ur. 1925, zm. 2017. Socjolog, filozof, eseista, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności, znawca i interpretator Holokaustu. Do 1968 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego, następnie profesor Uniwersytetu w Leeds. Autor kilkudziesięciu książek tłumaczonych na kilkanaście języków, m.in. „Nowoczesność i zagłada”, „Płynna nowoczesność”, „Europa – niedokończona przygoda”, „Społeczeństwo w stanie oblężenia”, „Życie na przemiał”.