Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Wojciech Rusinek

Doktor literaturoznawstwa, krytyk literatury, nauczyciel języka polskiego, redaktor dwutygodnika kulturalnego „artPapier”, autor książki „Z tekstów i przeciw tekstom. Szkice o najnowszej polskiej prozie” (Katowice 2016) oraz esejów, recenzji i szkiców o prozie i krytyce literackiej. Mieszka w Katowicach.