Więź | wiosna 2019 | Zdrowie psychiczne w stanie zapaści | Kościół rozliczalny i przejrzysty | Czego chcą od nas gry wideo

Wiktor Porycki

prawdziwe imię i nazwisko autora znane jest redakcji.