Po tej samej stronie. Rozmowa z Jakubem Pankowiakiem

Ks. Mirosław Tykfer, Piotr Jóźwik