Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Tomasz Ponikło

ur. 1985, jest autorem tekstów o Kościele oraz kilku książek. Był dziennikarzem i redaktorem „Tygodnika Powszechnego” oraz redaktorem naczelnym Wydawnictwa WAM. Z wykształcenia jest socjologiem. Należy do Zespołu Laboratorium „Więzi” i jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Znak”