Więź | wiosna 2019 | Zdrowie psychiczne w stanie zapaści | Kościół rozliczalny i przejrzysty | Czego chcą od nas gry wideo

Tadeusz Mazowiecki

(1927-2013) działacz katolicki, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Więź” (1958–19081), pierwszy premier Trzeciej Rzeczypospolitej (1989–1990); współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności; od 2010 r. doradca prezydenta do spraw polityki krajowej i międzynarodowej; kawaler Orderu Orła Białego i papieskiego Orderu św. Grzegorza.