Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Szymon Bojdo

Ur. 1988 r. w Rawiczu. Polonista, współpracownik poznańskiego Radia Emaus (2009-2016), w latach 2015-2016 publikował w „Przewodniku Katolickim”. Współpracował z poznańskim oddziałem TVP. Obecnie pracuje w Teatrze Ósmego Dnia. Mieszka na poznańskiej Śródce.