Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Sławomir Sowiński

Ur. 1968. Politolog, dr hab. Pracuje w Instytucie Politologii UKSW, kieruje Zespołem badań nad związkami polityki i religii. Autor książki "Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010" , współautor wielu innych książek, publicysta. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI, stały współpracownik kwartalnika WIĘŹ. Mieszka w Legionowie.