Więź | zima 2018 | Przestrzeń bardziej wspólna | Skandal jako oczyszczenie | Jak żyć ze zdradą?

Sebastian Duda

ur. 1975. Doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. W 2017 r. wydał książkę „Reformacja. Rewolucja Lutra”. Mieszka w Warszawie.

Polecamy książkę Sebastiana Dudy