Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Rafał Stobiecki

ur. 1962. Historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UŁ. Główne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Autor licznych prac naukowych, ostatnio opublikował: „Klio za Wielką Wodą. Historycy polscy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r.”.