Więź, jesień 2020

Rafał Bakalarczyk

doktor nauk społecznych, publicysta, badacz polityki społecznej, działacz społeczny. Należy do redakcji pisma „Polityka Senioralna”. zespołu ekspertów Klubu Jagiellońskiego oraz komisji ds. osób starszych przy rzeczniku praw obywatelskich. Współpracownik serwisu Więź.pl. Zajmuje się głównie polityką senioralną, opieką nad osobami niepełnosprawnymi, wykluczeniem społecznym i edukacyjnym oraz nordyckim modelem rozwoju. Bliski mu jest duch książek Żeromskiego i nastrój flamandzkiego malarstwa.