Więź, lato 2020

Piotr Paziński

ur. 1973. Dziennikarz, eseista i tłumacz, ostatni redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz” – społeczno-kulturalnego pisma polskich Żydów. Z wykształcenia filozof i krytyk literacki; doktorat poświęcony „Ulissesowi” Jamesa Joyce’a obronił w Instytucie Badań Literackich PAN i opublikował pt. „Labirynt i drzewo”. Mieszka w Warszawie.