Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Piotr Buras

Dyrektor warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations, ekspert ds. europejskich i niemieckich, w latach 2008–2012 stały publicysta „Gazety Wyborczej” w Berlinie. Autor m.in. książki „Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo” (2011).