Kościół obywatelski

Zbigniew Nosowski, Marek Rymsza