Piotr Skrzynecki: Jeżeli potrafisz rozbawić człowieka, będziesz zbawiony

Monika Wąs