Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Misza Tomaszewski

nauczyciel i wychowawca w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Redaktor naczelny Magazynu Kontakt (www.magazynkontakt.pl).