Sytuacja nierewolucyjna. Polacy u progu obrad Okrągłego Stołu

Michał Przeperski