Sporne słowo na „s”. O kulturowym wizerunku gier wideo

Marzena Falkowska