Ekstrawagancja Boga. Rozmowa z kard. Luisem Antonio Taglem

Marta Titaniec, Paweł Kęska