Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Maria Libura

ekspertka ds. zdrowia, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, działaczka i ekspertka organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów. Współpracowniczka Klubu Jagiellońskiego (należy do Rady KJ) i „Nowej Konfederacji”.