Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Marcin Przeciszewski

ur. 1958 r. Dziennikarz i działacz katolicki. Od 1993 r. redaktor naczelny i prezes zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1986–1991 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Międzynarodowej ruchu „Wiara i Światło”. Działacz Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Od 2003 r. współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich, m.in. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Zjazdu (2005).