Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Marcin Napiórkowski

Ur. 1985, dr hab., semiotyk, strukturalista, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad pamięcią zbiorową, kulturą popularną i współczesnymi mitami. Autor książek „Mitologia współczesna”, „Władza wyobraźni” i „Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014”. Autor bloga www.mitologiawspolczesna.pl, poświęconego analizie zjawisk kultury pełniących dziś funkcję mitów. Mieszka w Warszawie.