Książka o Piłsudskim, której nie napiszę

Marcin Kula