Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Magdalena Macińska

Ur. 1981. Studiowała lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tłumaczeniem pisemnym i ustnym z języka angielskiego i francuskiego. Jest przewodniczką w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, stażystką w WIĘZI, współpracuje z Magazynem „Dywiz”. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Związana z Międzynarodowym Ruchem ATD Czwarty Świat. Mieszka w Warszawie.