Bóg podźwignięty, człowiek przesilony

Łukasz Marcińczak