Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Ks. Mirosław Tykfer

ur. 1976, duchowny archidiecezji poznańskiej, doktor teologii fundamentalnej, od 2014 r. redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Odbył w Rzymie studia licencjackie pomagisterskie z pedagogiki religijnej (na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim) i doktoranckie z teologii fundamentalnej (na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim). Autor książek: „Reinterpretacja teologiczna dogmatu w dialogu ekumenicznym na przykładzie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu”, „Verita’ della fede ed ordine degli affetti” [„Prawda teologiczna w wymiarze uczuć” – doktorat o tematyce immanencji objawienia]. Mieszka w Poznaniu.