Więź | wiosna 2019 | Zdrowie psychiczne w stanie zapaści | Kościół rozliczalny i przejrzysty | Czego chcą od nas gry wideo

Krzysztof Dorosz

ur. 1945. Eseista i publicysta, wieloletni pracownik Sekcji Polskiej BBC, członek Zarządu Polskiego PEN Clubu. Autor książek Maski Prometeusza i Sztuka wolności, Bóg i terror historii. Należy do Kościoła ewangelicko-reformowanego, w latach 2002-2003 redaktor naczelny wydawanego przez ten Kościół miesięcznika „Jednota”. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.