Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

ks. Krystian Chmielewski

ur. 1979, duchowny archidiecezji warszawskiej. Absolwent UKSW i PWTW. Wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie. Publikował w „Więzi".