Więź | wiosna 2019 | Zdrowie psychiczne w stanie zapaści | Kościół rozliczalny i przejrzysty | Czego chcą od nas gry wideo

ks. Krystian Chmielewski

Ur. 1979, duchowny archidiecezji warszawskiej. Absolwent UKSW i PWTW. W ubiegłym roku głosił homilię w archikatedrze warszawskiej na nabożeństwie centralnym obchodów XXI Dnia Judaizmu.