Państwo świeckie, neutralne czy bezstronne?

Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki