Więź, jesień 2020

kard. Kazimierz Nycz

ur. 1950. Doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy krakowski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 2004–2007, arcybiskup metropolita warszawski od 2007 r., kardynał od 2010 r.