Więź, jesień 2020

Katarzyna Nowicka

doktorantka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, prawniczka i socjolożka