Poświęćmy się dla utopii. Chrześcijaństwo może być lewicowe

Kamil Lipiński