Więź | wiosna 2019 | Zdrowie psychiczne w stanie zapaści | Kościół rozliczalny i przejrzysty | Czego chcą od nas gry wideo

Kalina Wojciechowska

ur. 1971, ewangelicka teolog biblistka. Doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
  • Walka Jakuba z aniołem

Bóg chce być zwyciężony

Kalina Wojciechowska

  • Wolfgang Amadeusz Mozart

Mozart ekumeniczny

Kalina Wojciechowska