Więź | zima 2019 | Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | Kino nie umiera

Abp Józef Życiński

ur. 1948, zm. 2011. Był metropolitą lubelskim, profesorem zwyczajnym filozofii, kierownikiem Katedry Relacji między Nauką a Wiarą KUL. Uczestniczył także w pracach Papieskiej Rady Kultury, Kongregacji Wychowania Katolickiego, Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów. Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich oraz wielu książek oraz artykułów naukowych i publicystycznych.