Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Józef Augustyn SJ

ur. 1950, polski jezuita, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianium w Krakowie, rekolekcjonista, kierownik duchowy, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalników: „Życia Duchowego” (2001-2014) oraz „Pastores” (1998-2002)