Więź, lato 2020

Józefa Hennelowa

dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
  • Józefa Hennelowa. Kraków, sierpień 2012 r.

Jak się modlę?

Józefa Hennelowa

  • Józefa Hennelowa. Kraków, sierpień 2012 r.

Cisza jak chleb

Józefa Hennelowa