Więź | zima 2018 | Przestrzeń bardziej wspólna | Skandal jako oczyszczenie | Jak żyć ze zdradą?

Jerzy Stempowski

ur. 1893, zm. 1969, jeden z najwybitniejszych w literaturze polskiej XX wieku eseistów i epistolografów, krytyk literacki. Autor „Nowych marzeń samotnego wędrowca”, „Notatnika niespiesznego wędrowca” i zbioru „W dolinie Dniestru”.