Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Jerzy Stempowski

ur. 1893, zm. 1969, jeden z najwybitniejszych w literaturze polskiej XX wieku eseistów i epistolografów, krytyk literacki. Autor „Nowych marzeń samotnego wędrowca”, „Notatnika niespiesznego wędrowca” i zbioru „W dolinie Dniestru”.