Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Jakub Turbasa

ur. 1985, architekt, autor licznych artykułów dotyczących współczesnej architektury sakralnej, krawiec, doktorant na Politechnice Krakowskiej. Autor i współautor projektów architektonicznych, w tym wielu sakralnych.