Jako reprezentant środowiska obrońców życia, pragnę powiedzieć „przepraszam”

Jakub Bałtroszewicz