Społeczeństwo obywatelskie, politycy, życie codzienne    

Hanna Świda-Ziemba