Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Grzegorz Szymborski

absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, student Kolegium Europejskiego w Natolinie. Autor powieści historycznej „Wolność niejedno ma imię” (2013) i książki „Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant w latach 1700-1701 w świetle wojny domowej na Litwie” (2015). Publikował w miesięczniku „wSieci Historii” oraz na portalu wPolityce.pl.