Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Grzegorz Polak

Dziennikarz katolicki, działacz ekumeniczny, współtwórca Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, członek zespołu scenariuszowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego