Więź, lato 2020

Grzegorz Polak

Dziennikarz katolicki, działacz ekumeniczny, współtwórca Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, członek zespołu scenariuszowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego